W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz obecnym stanem prawnym,umowa ubezpieczenia NNW dziecka może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają Dyrektora, oraz Rady Rodziców, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Niniejszym Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa naszych dzieci są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia NNW „Szkolnego”, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenia NNW z ofert:

AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.                            

www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko)

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

www.bezpieczni.pl (zakładka Dziecko).

Polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl lub Bezpieczni.pl, gdzie Rodzic spośród wielu wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom. Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest ono tańsze niż ubezpieczenie grupowe.

https://bezpieczny.pl/01939
https://bezpieczni.pl/01939

 

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu www.bezpieczny.pl lub www.bezpieczni.pl zachęcamy do skorzystania z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna 0 1 9 3 9, obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Waldemar Śledziński, tel.: 604 535 666

https://www.facebook.com/OpiekunBezpiecznyPL

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com