• FERIE i PRZERWY ŚWIĄTECZNE

  23 - 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna

  11 - 24 lutego 2019 - ferie zimowe

  18 - 23 kwietnia 2019 - wiosenna przerwa świąteczna

  21 czerwca 2019 - zakończenie zajęć

 • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  Świetlica szkolna pełni dyżury w godzinach jej pracy (obowiązują zapisy uczniów)

  2 listopada 2018 (piątek)

  15, 16, 17 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa) - wyłącznie dla klas I-VII

  29, 30 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek)

  2 maja 2019 (czwartek)

  18 czerwca 2019 (wtorek)

 • ZEBRANIA I KONSULTACJE

  12.09.2018 - zebrania z rodzicami

  12.09.2018 - zebranie z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy

  24.10.2018 - konsultacje dla rodziców

  21.11.2018 - zebrania z rodzicami

  19.12.2018 - konsultacje dla rodziców

  30.01.2019 - zebrania z rodzicami

  17.04.2019 - zebrania z rodzicami

  8.05.2019 - konsultacje dla rodziców

  5.06.2019 - zebrania z rodzicami

 • TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

  25 stycznia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych

  12 czerwca 2019 - wystawienie ocen rocznych i końcowych

 • EGZAMINY

  17 - 19 grudnia 2018 - próbne egzaminy dla uczniów klas ósmych (w ramach zajęć)

  15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - język polski

  16 kwietnia 2019 (wtorek) - matematyka

  17 kwietnia (środa) - język angielski

 • GODZINY LEKCYJNE

  1. 8.00 - 8.45

  2. 8.55 - 9.40

  3. 9.50 - 10.35

  4. 10.45 - 11. 30

  I przerwa obiadowa dla klas I - IV (20 minut)

  5. 11.50 - 12.35

  II przerwa obiadowa dla klas V - VIII (15 minut)

  6. 12.50 - 13.35

  7. 13.45 - 14.30

  8. 14.40 - 15.25

  9. 15.35 - 16.20

 • ZAJĘCIA NA BASENIE

  Dla klas IV - VI, na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 (Witomino) ul. Stawna 4-6

  PONIEDZIAŁEK -  9.30 - 10.15 (zbiórka o 8.55) - dla klas V i VI

  PONIEDZIAŁEK - 10.15 - 11.00 (zbiórka o 9.40) - dla klas IV

JUŻ WKRÓTCE

Brak wydarzeń

Informacje o zajęciach

 • Innowacja pedagogiczna JA, TY, MY - SCENA NASTOLATKÓW zamiast przedmiotu WDŻwR

  Treści programowe innowacji pedagogicznej odwołują się do wskazań podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV - VIII, a nowatorstwo innowacji pedagogicznej polegać będzie na przekazaniu treści programowych w działaniach filmowych, teatralnych i parateatralnych oraz wykorzystaniu inwencji twórczej uczniów. Dobór metod i form pracy z dzieckiem sprzyjać będzie odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej,  oraz kształtowaniu postawy twórczej poprzez tworzenie scenariuszy, kręcenie etiud filmowych, przygotowanie spektaklu na konkurs organizowany przez KG Policji w Gdyni - "Małe formy teatralne - nasza młodość bez używek i przemocy". Zajęcia prowadzą: Beata Gajewska, Maciej Gajewski

  Zajęcia będą odbywać się po lekcjach.

Joomla templates by JoomlaShine