• FERIE i PRZERWY ŚWIĄTECZNE

  23 - 31 grudnia 2020 - zimowa przerwa świąteczna

  4 - 17 stycznia 2021 - ferie zimowe

  1 - 6 kwietnia 2021 - wiosenna przerwa świąteczna

  25 czerwca 2021 - zakończenie zajęć

 • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  14 października 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć

  4- 5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych

  25 - 27 maja 2021 (wtorek - czwartek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzamin w klasach ósmych)

  4 czerwca 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  W dni wolne od zajęć dydaktycznych pracuje świetlica szkolna

 • ZEBRANIA I KONSULTACJE

   9.09.2020 - zebranie z rodzicami

  21.10.2020 - konsultacje dla rodziców

  18.11.2020 - zebranie z rodzicami

  16.12.2020 - konsultacje dla rodziców

  27.01.2021 - zebranie z rodzicami

  17.03.2021 - konsultacje dla rodziców

  21.04.2021 - zebranie z rodzicami

  19.05.2021 - konsultacje dla rodziców

  9.06.2020 - zebranie z rodzicami

  Zebrania i konsultacje odbywają się w ŚRODY. Godziny rozpoczęcia zebrań w poszczególnych klasach podają wychowawcy.

   

 • TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

  15 stycznia 2021 - wystawienie ocen śródrocznych (pierwsze półrocze)

  12 czerwca 2021 - wystawienie ocen rocznych i końcowych

 • EGZAMINY

  4 - 6 listopada 2020 - próbny egzamin ósmoklasisty

  1 - 3 marca 2021 - próbny egzamin ósmoklasisty

  25 maja 2021 (wtorek) - egzamin ósmoklasisty - język polski

  26 maja 2021 (środa) - egzamin ósmoklasisty - matematyka

  27 maja 2021 (czwartek) - egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

 • GODZINY LEKCYJNE

  1. 8.00 - 8.45

  2. 8.55 - 9.40

  3. 9.50 - 10.35

  4. 10.45 - 11. 30

  I przerwa obiadowa dla klas I - IV (20 minut)

  5. 11.50 - 12.35

  II przerwa obiadowa dla klas V - VIII (20 minut)

  6. 12.55 - 13.40

  7. 13.50 - 14.35

  8. 14.45 - 15.30

  9. 15.40 - 16.25

JUŻ WKRÓTCE

Brak wydarzeń

Informacje o zajęciach

 • Innowacja pedagogiczna JA, TY, MY - SCENA NASTOLATKÓW zamiast przedmiotu WDŻwR

  Treści programowe innowacji pedagogicznej odwołują się do wskazań podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV - VIII, a nowatorstwo innowacji pedagogicznej polegać będzie na przekazaniu treści programowych w działaniach filmowych, teatralnych i parateatralnych oraz wykorzystaniu inwencji twórczej uczniów. Dobór metod i form pracy z dzieckiem sprzyjać będzie odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej,  oraz kształtowaniu postawy twórczej poprzez tworzenie scenariuszy, kręcenie etiud filmowych, przygotowanie spektaklu na konkurs organizowany przez KG Policji w Gdyni - "Małe formy teatralne - nasza młodość bez używek i przemocy". Zajęcia prowadzą: Beata Gajewska, Maciej Gajewski

  Zajęcia będą odbywać się po lekcjach.

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com