Dokumenty szkolne

  • Statut Szkoły

  • Program profilaktyczno-wychowawczy

  • Regulamin Otwartego Ogrodu Społecznego

  • Deklaracja dostępności

Dla rodziców i uczniów

  • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

  • Regulamin udostępniania darmowych podręczników

  • Instrukcja MEN ws. odpłatności za zniszczone lub niezwrócone podręczniki

  • Podręczniki w wersji elektronicznej

  • Zgłoszenie dziecka do szkoły - dla dziecka z obwodu szkoły

  • Zasady używania telefonów komórkowych przez uczniów

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com