Kontakt

Contact Us

Nasze galerie

photo album 256

Pliki do pobrania

five-fat-files

bip logo 2

 

Realizujemy projekt

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH

USŁUG PUBLICZNYCH W GDYNI

 

logo e-dziennika.jpeg

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - zerówki

DokumentyRekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się na podobnych zasadach jak rekrutacja do klasy pierwszej. Postępowanie jest wielostopniowe.

Poniżej znajduje się niezbędna dokumentacja:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (SPEŁNIANIE KRYTERIÓW)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU ZAKŁADU PRACY

ZAŁACZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

UWAGA! ZAŁĄCZNIK NR 1 - 4 OBOWIĄZUJA TAKŻE PRZY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych przebiega na 3 etapach. Rodzice będą mieli prawo do wyboru trzech szkół (przedszkoli). Dokumenty rekrutacyjne składane są w szkole (przedszkolu) pierwszego wyboru.

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły (na terenie gminy Gdynia) mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określane przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria zostaną podane wkrótce.

3. Jeżeli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdynia – rozpoczyna procedurę III etapu rekrutacji (dla dzieci spoza Gdyni)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Termin

Rodzaj czynności

od 1 IV do 22 IV 2014 r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami w szkole wpisanej na pierwszym miejscu

 5 VI 2014 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 VI 2014 godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości lisy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 6 VI do 12 VI 2014 r.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 13 VI do 17 VI 2014 r.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 18 VI do 24 VI 2014 r.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

od 25 VI do 1 VII 2014 r.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego wpisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

po 1 VII 2014 r.

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora

po 14 VIII 2014 r.

Rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy